จุดเกิดควัน (Smoke Point)

612 Views  | 

จุดเกิดควัน (Smoke Point)


จุดเกิดควัน (Smoke Point)

คือ อุณหภูมิที่น้ำมันจะแตกตัวเป็นควันพิษ (toxic fumes) ซึ่งมีงานวิจัยมากมายกล่าวว่า ควันพิษเหล่านี้ เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และเป็นหนึ่งในปัจจัยของโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis)

การเลือกใช้น้ำมันก็สำคัญ เพราะน้ำมันแต่ละชนินั้นจะมี smoke point ที่ต่างกัน น้ำมันรำข้าวเป็นหนึ่งในน้ำมันที่มี smoke point สูงที่สุดในน้ำมันทั้งหมด เป็นรองเพียงน้ำมัน avocado (260C) ซึ่งมีราคาสูงมาก เกือบ 800 บาทต่อ 1 ลิตร เพราะฉะนั้น การเลือกใช้น้ำมันรำข้าวสำหรับการทำอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง นอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังอร่อย มีคุณค่าทางสารอาหาร คุ้มค่า และ อุ่นใจที่สุด

This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy