เรื่องของน้ำมันไข

1578 Views  | 

เรื่องของน้ำมันไข


เรื่องของน้ำมันไข

  1. น้ำมันไขที่ได้จากพืช
    น้ำมันไขชนิดนี้จะถูกผลิตขึ้นโดยใช้วิธีสกัดออกมาจากพืชชนิดต่างๆที่มีปริมาณของน้ำมันอยู่ในพืชชนิดนั้น เช่น งา มะพร้าว ลูกวอลนัต ถั่วลิสง ข้าวโพด ถั่วเหลือง และ รำข้าว เป็นต้น ซึ่งชื่อน้ำมันที่เรียกก็จะใช้ชื่อของพืชชนิดนั้นประกอบอยู่ด้วย เช่น หากน้ำมันนั้นผลิตมาจากรำข้าว ก็จะเรียกว่าน้ำมันรำข้าว หรือ น้ำมันนั้นผลิตมากจากถั่วเหลือง ก็จะเรียกว่าน้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น ตัวอย่างของน้ำมันไขจากพืชที่พบได้บ่อยๆ เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันงา น้ำมันปาล์ม เป็นต้น

  2. น้ำมันไขที่ได้จากสัตว์
    นอกจากพืชแล้วน้ำมันไขยังสามารถผลิตออกมาจากในสัตว์ได้ด้วยเหมือนกัน โดยน้ำมันไขที่ได้จากสัตว์มักได้จากเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังบริเวณช่องท้องและส่วนอื่นๆ เช่น หมู วัว แกะ และปลา เป็นต้น ตัวอย่างของน้ำมันไขจากสัตว์ที่พบได้บ่อยๆ เช่น น้ำมันหมู เป็นต้น นอกจากนี้เรายังสามารถได้รับไขมันจากสัตว์ ในรูปแบบอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ไขมันจากการดื่มนม ไขมันจากในไข่แดง ไขมันจากในเนื้อและหนังของสัตว์ เป็นต้น

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy