ทำไมกาแฟถึงทำให้ตื่นตัว

653 Views  | 

ทำไมกาแฟถึงทำให้ตื่นตัว


ทำไมกาแฟถึงทำให้ตื่นตัว

เซลล์ประสาทในสมองจะมีตัวรับที่มีขนาดพอดีกับโมเลกุลของอะเดโนซีน เมื่ออะเดโนซีนเข้ามาเชื่อมกับตัวรับ มันจะกระตุ้นการไหลของปฏิกิริยาทางชีวเคมีทำให้เซลล์ประสาทเกิดความเชื่องช้า คือเราจะรู้สึกง่วงนอน

ในขณะที่คาเฟอีนจะไปขัดขวางกระบวนการเชื่อมของอะเดโนซีนกับตัวรับเนื่องจากคาเฟอีนและอะเดโนซีนมีโครงสร้างโมเลกุลที่คล้ายกัน มันมีลักษณะใกล้เคียงกันมากจนคาเฟอีน สามารถเข้าไปแทนที่อะเดโนซีนที่ตัวรับได้

สรุปคืออะเดโนซีนจะยับยั้งระบบประสาทของเราทำให้ง่วงนอนแต่คาเฟอีนจะป้องกันตัวที่ทำให้เราง่วงนอน