ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเยื้อกาแฟ

2028 Views  | 

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเยื้อกาแฟ


ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเยื้อกาแฟ

เยื่อกาแฟจากกาแฟคั่วสามารถพัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพคอมพาวนด์จากเยื่อกาแฟ ที่มีผิวสัมผัสเหมือนไม้ และมีความเหนียวเหมือนพลาสติก สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเยื่อกาแฟคือขยะอินทรีย์ จะเป็นตัวให้สีกับพลาสติกที่ใช้พลาสติกชีวภาพ ชนิด PLA และ PBS

นั่นหมายถึง วัสดุต้นทางมาจากธรรมชาติทั้งหมด ดังนั้นปลายทางก็สามารถย่อยสลายได้ 100% ไม่เกิดขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้เอง ก็จะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานและงบประมาณในการกำจัดขยะ การดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มได้จากที่บ้านและตัวคุณเอง

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy