กาแฟอินทรีย์คืออะไร?

2386 Views  | 

กาแฟอินทรีย์คืออะไร?


กาแฟอินทรียืคืออะไร? 

กาแฟอินทรีย์ หรือ Organic Coffee เป็นกาแฟคั่วบดหรือกาแฟสดที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก ไร่กาแฟออร์แกนิกจะได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ โดยไม่ใช้สารเคมี หรือยาฆ่าแมลงเลย ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม หรือการฆ่าเชื้อโรคด้วยการฉายรังสี เป็นกาแฟที่ปลูกบนพื้นดินที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี การรักษาสภาพดินทำโดยเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก หรือปลูกพืชคลุมดิน หรือการใช้ปุ๋ยจากพืชและสัตว์ การกำจัดศัตรูพืชใช้กรรมวิธีทางธรรมชาติหรือางชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ แม้แต่สารเร่งการเจริญเติมสสใบโตของพืช ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่เติบโตตามธรรมชาติ จึงมีรสชาติและคุณค่าครบถ้วนค่ะ ด้วยเหตุนี้กาแฟอินทรีย์จึงทำให้ผู้ดื่มมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy