แหล่งที่พบคาเฟอีน

745 Views  | 

แหล่งที่พบคาเฟอีน


แหล่งที่พบคาเฟอีน

เราสามารถพบคาเฟอีนได้จากพืชธรรมชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • ชา พบในใบมากที่สุด
  • กาแฟ พบในเมล็ดมากที่สุด
  • น้ำอัดลมสีดำ เป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตน้ำอัดลมสีดำทีมีคาเฟอีนอยู่
  • เมล็ดโกโก้
  • เมล็ดกัวรานา