กระดาษกรอง X-Series

Attribute:

ใช้สำหรับเครื่องกรอง X1,XM,XL

Share

Share


กระดาษกรอง XM

แผ่นกรอง : เซลลูโลสจาก FDA CFR 21
ความละเอียด : 5 ไมครอน / 0.2 นิ้ว

กล่องบรรจุ : 50 ชิ้น


กระดาษกรอง XL

แผ่นกรอง : เซลลูโลสจาก FDA CFR 21
ความละเอียด : 5 ไมครอน / 0.2 นิ้ว

กล่องบรรจุ : 50 ชิ้น