กระดาษกรอง V30

Attribute:

100 ชิ้น/กล่อง

Share

Share


กระดาษกรอง V30

แผ่นกรอง : เซลลูโลสจาก FDA CFR 21
ความละเอียด : 5 ไมครอน / 0.2 นิ้ว

บรรจุ : 100 ชิ้น / กล่อง

This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy