ไขมันทรานส์บริโภคได้ไหม

576 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไขมันทรานส์บริโภคได้ไหม


ไขมันทรานส์บริโภคได้ไหม

  • ไขมันทรานส์ถือว่าเป็นไขมันชนิดที่อันตรายสูงสุดต่อสุขภาพ โดยไขมันทรานส์สามารถก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้มากมาย
  • ปริมาณสูงสุดในการบริโภคไขมันทรานส์ต้อง ไม่เกิน 1% ของค่าพลังงานต่อวัน หรือประมาณ 2 กรัมต่อวัน และแนะนำปริมาณสูงสุดในการบริโภคไขมัน
  • ทรานส์ชนิดอิ่มตัวไม่ควรเกิน 10% ของค่าพลังงาน ต่อวัน หรือประมาณ 5 กรัมต่อมื้อ