การชำระเงิน
                     
                                                     
 
                                                  ชำระผ่าน Mobile Banking                  ชำระผ่านบัตรเครดิต