ผลกระทบจากการทานไขมันทรานส์สะสม

588 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลกระทบจากการทานไขมันทรานส์สะสม


ผลกระทบจากการทานไขมันทรานส์สะสม

ไขมันทรานส์ คือไขมันที่เป็นตัวร้ายก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายสารพัด ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินมาตรฐาน รอบเอวที่หนาขึ้น ไขมันที่เกาะอยู่ภายในหลอดเลือดต่างๆ จนเป็นสาเหตุของโรคอันตรายมากมาย ดังนั้น การระมัดระวังปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อจำกัดพลังงานที่เราได้รับจากอาหาร และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคภัย